HDD Temperature
Program, który monitoruje temperature dysku twardego. Jest w nim możliwość ustalenia górnej granicy temperatury dysku, po uzyskaniu której pojawi się stosowny komunikat.