Hasła
Program, podobny do Any Password, który przechowuje nasze hasła. Oczywiście, żeby dostać się do nich potrzebne jest jedno hasło główne do programu.