BearShare
To najbardziej znany program, do współdzielenia plików przez P2P w sieci Gnutella.