Handy Backup
Prosta w obsłudze aplikacja, która automatycznie tworzy kopie zapasowe wybranych przez nas plików/folderów.

Dzięki innej płatnej wtyczce może również kopiować listy z Microsoft Outlook, czy też rejestr systemowy.