Power GG
Power GG to system wtyczek przeznaczony do Gadu Gadu. Po zainstalowaniu wchodzimy do powergg.exe (jeśli na pulpicie nie pojawiła się nowa ikona, to z foldery Gadu Gadu). Już na początku można zauważyć nowe menu, w którym możemy uaktywnić wtyczki.

Najważniejsze wtyczki:
- CloneGG - możemy włączyć więcej niż jedno konto Gadu Gadu naraz,
- Inwiligator - możemy sprawdzić adres IP lub Host wybranej osoby (ta osoba musi mieć cię wpisane na listę kontaktów), lub to czy w ogóle dana osoba ma nas wpisane na liście kontaktów. Za pomocą tej wtyczki nie da się sprawdzić, czy dana osoba jest niedostępna, czy niewidoczna,
- Statystyka - możemy zobaczyć jaką "wagę" miały wiadomości, które wysłaliśmy i odebraliśmy, oraz to ile czasu siedzimy na Gadu Gadu.